whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Média

Jak vylepšit kvalitu videí YouTube Pomocí aplikace YouTube Editor

YouTube obsahuje bezplatný editor videa, který můžete používat prostřednictvím webového prohlížeče. I když to nelze srovnávat se softwarem pro úpravu videa na profesionální úrovni, editor YouTube nabízí celou řadu efektů a nastavení, které vám umožní zlepšit kvalitu prezentace. Pomocí editoru můžete vytvořit nové video pomocí existujících klipů nebo použít opravy existujícího nahrávání.

Práce s editorem videa

Chcete-li otevřít celý obsah video editor - který vám umožní sestavit novou produkci pomocí video a audio klipů - stiskněte tlačítko "Upload" na YouTube. Namísto výběru souboru, který chcete nahrát, klikněte na tlačítko Upravit. Přetáhněte videoklipy na časovou osu a přidejte je do své produkce. Chcete-li zobrazit možnosti vylepšení, vyberte libovolný klip na časové ose. Všechny opravy, které vyberete, platí pouze pro vybraný klip. Po vytvoření videa klikněte na možnost Publikovat a přidejte jej jako nové nahrání - vylepšení, která provedete v klipech, neovlivní vaše stávající nahrání.

Zlepšení videoklipů

Karta Rychlé opravy v editoru zobrazuje možnosti pro zlepšení kvality vašich klipů. Zaškrtávací políčko „Automatické opravy“ se pokusí vyvážit osvětlení a barvu videa. Můžete také použít posuvníky Kontrast a Jas k ručnímu vyladění vzhledu. Chcete-li zlepšit záběr materiálu pomocí ruční kamery, zaškrtněte políčko „Stabilizovat video“ a pomocí posuvníku nastavte sílu efektu. Pokud zaškrtnete možnost „Náhled efektů ...“, YouTube přehraje původní klip a upravený klip současně, což vám pomůže porovnat nastavení. Chcete-li změnit hlasitost klipu, otevřete kartu „Zvuk“ a použijte posuvník Hlasitost.

Úprava existujících videí

Chcete-li zlepšit kvalitu existujícího nahrávání, postupujte takto: klikněte na odkaz Upravit pomocí videa, které chcete upravit ve Správci videí, a poté otevřete kartu Vylepšení. Opravy dostupné na nahraných videích se trochu liší od oprav v nástroji pro tvorbu videa. Namísto nastavení Jas můžete nastavit možnost "Světlo výplně", která může přidat pouze světlo, nikoli ztmavit video. Můžete také ručně nastavit sytost a teplotu barev videa. Na rozdíl od vytváření nové produkce, efekt "Stabilizovat" nenabízí posuvník síly a nelze nastavit hlasitost videa. Po provedení změn klikněte na tlačítko Uložit.

Omezení editoru

Chcete-li provést změny ve stávajícím videu, musí mít video méně než 10 000 zobrazení a méně než 1 000 videí. dvě hodiny. Nelze také upravovat videa, která mají shodu s ID obsahu. Pokud vaše video nesplňuje tato kritéria, můžete místo toho kliknout na tlačítko Uložit jako a vytvořit druhou kopii videa s provedenými změnami. Tato omezení se nevztahují na nové projekty v nástroji pro tvorbu videa.

URL:https://cs.whycomputer.com/Media/100119273.html

Média
  • Jak najít hudební videa na YouTube

    Pokud jste na honbě za obrovským výběrem hudebních videí, nehledejte nic dále - YouTube je váš web. Tato webová komunita Powerhouse se stala jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí a stránek s videoobsahem na internetu. Najít hudební videa YouTube Krok 1 Přejděte na YouTube Domovská stránka

  • Jak vytvořit video pomocí aplikace PowerPoint

    Pomocí aplikace PowerPoint můžete vytvořit prezentaci nebo video, aby se vaše prezentace stala dramatičtější a zvýšila její vizuální a zvukový dopad na vaše publikum. Pomocí aplikace PowerPoint můžete také vytvořit prezentaci nebo video pro osobní použití, například video z vaší poslední rodinné dov

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com