whycomputer.com >> Internetové znalosti >  >> Tiskárna

Jak vypočítat zkreslení v Flexo Printing

Stiskněte některé Silly Putty proti nedělní funnies a pak zabalit Silly Putty kolem polévky může. Všimněte si, jak jsou znaky nyní protáhlé a zkreslené. To, jednoduše řečeno, je problém zkreslení flexotisku nebo flexotisku. Ploché, ale pružné tiskové desky, které dávají procesu jeho jméno, musí být ovinuty kolem válců na tiskovém stroji. To roztáhne desku a tím deformuje obraz, který deska nese. Tiskárny vypočítají velikost zkreslení tak, že obraz na desce může být změněn během výroby. Poté, když je deska položena na lis, "deformuje", aby obraz měl správné rozměry.

Změřte délku opakování tiskové úlohy. Předpokládejme, že pro náš příklad je to délka 30 palců.

Změřte tloušťku tiskového média na tiskové desce, která se obvykle skládá z fotopolymerového povlaku připevněného k podkladové podložce z polyesteru. Předpokládejme, že deska má tloušťku 0,115 palce, včetně podkladu, který měří 0,005 palce; fotopolymer (který nese obraz a provádí většinu protahování) je 0,104 palce.

Vynásobte hodnotu 2 hodnotou pi, zkrácenou na čtyři desetinná místa, nebo 2 X 3,1415. Výsledek, 6.2830, vynásobte tloušťkou fotopolymeru 0,110, čímž se získá výsledek 0,69113. Toto je známé jako konstanta pro konkrétní tloušťku desky.

Vydělte konstantu, 0,69113, délkou opakování, 30. Zaokrouhlete výsledek, 0,0230376667, na tři desetinná místa, pak násobte 0,023 o 100 nebo přesuňte desetinnou tečkou na dvě místa napravo. Výsledek, 2,3 procenta, je faktor zkreslení a délka negativu filmu použitého k vytvoření tiskové desky musí být touto hodnotou zkrácena.

Položky, které budete potřebovat

Kalkulačka

Svinovací metr

Tipy

Délka opakování měří velikost každé jednotlivé vytištěné stránky nebo obalu. z rotačního lisu. Obvykle je délka opakování poskytnuta zákazníkem, který zná velikost výrobku, který chce, a tiskárna upraví válečky válce tak, aby vyhovovaly tisku. Opakovaná délka je důležitá pro výpočet, protože obvykle je to zkreslená délka, ne šířka tiskové desky.

Anamorfní čočky, optické sestavy zábavných zrcadel, slouží k vytvoření negativu tištěných tiskovin. obrázek pro tvorbu platem - zmenšení délky obrázku bez zmenšení šířky. Fotopolymerní desky jsou vyrobeny kontaktním tiskem, negativně proti desce, takže velikost negativu určuje rozměry obrazu.

K dispozici jsou také kalkulátory zkreslení a zkreslení zkreslení online, jako například webové stránky Flexo Exchange , poradenská služba pro flexotiskárny. Namísto přímého měření zkreslené tiskové desky tyto vzorce přesně měří lisovací válec, který provádí deformaci
URL:http://cs.whycomputer.com/Printer/100119547.html

Tiskárna
  • Co znamená Bluetooth povoleno? 

    Soukromé obchodní sdružení Bluetooth Special Interest Group (SIG) v roce 1998 označilo jméno a logo Bluetooth. průmyslu. Původně byl přiřazen jako kódové jméno projektu, případně Bluetooth. Název Bluetooth Slovo [Bluetooth] (https://itstillworks.com/13579495/what-is-bluetooth) “je odvozen z 10.

  • Jak zjistit, kolik inkoustu mám v inkoustové kazetě Dell 

    Inkoustové tiskárny Dell používají jednorázové inkoustové kazety, které obsahují určitou úroveň inkoustu. Některé inkoustové tiskárny Dell mají monitor hladiny inkoustu, který analyzuje spotřebu inkoustu a upozorňuje, když úroveň dosáhne určitého bodu. Ostatní inkoustové tiskárny Dell nadále používa

  • Jak odeslat fax do Kanady

    Odeslání faxu ze Spojených států do Kanady není tak složité, jak by se mohlo zdát. Namísto vytočení mezinárodní předvolby a kódu země při volání do zámoří, pro volání do Kanady, je nutné pouze vytáčet stejným vzorem, jako kdybyste zavolali do jiného státu USA. Webové stránky, například Faxzero vám

Internetové znalosti © http://cs.whycomputer.com