whycomputer.com >> Internetové znalosti >  >> Software

Jak otevřít bezpečnou telefonní linku bez kombinace

Pokud máte vytáčení s cenným osobním majetkem, ale nemůžete si vzpomenout na kombinaci, musíte zjistit způsob, jak otevřít trezor a získat přístup k vašemu majetku. Číslicové trezory jsou často navrženy s vestavěnými funkcemi, které umožňují otevřít trezor, i když nemáte kombinaci. Mise můžete splnit pomocí nouzového klíče.

Vytáhněte ovládací panel z bezpečné kombinace. Obvykle se jednoduše odtrhne.

Podívejte se na skrytou klíčovou dírku na vnitřním panelu pod místem, kde spočíval ovladač. Toto je obvykle malý kulatý zářez v trezoru.

Zasuňte nouzový klíč do otvoru pro nouzový klíč.

Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte uvolnění bezpečného zámku. Vraťte klíč zpět do výchozí polohy a vyjměte klíč.

Otočte rukojeť, která otevírá trezor směrem dolů, a otevřete trezor.
URL:http://cs.whycomputer.com/Software/100119579.html

Software
  • Jak Arch Text v CorelDRAW 

    V aplikaci CorelDRAW můžete aplikovat efekty a transformace na většinu prvků, včetně textových polí. Můžete například oblouk text, abyste získali stylový efekt pro grafiku. Ovládací prvky textového pole nemají možnost oblouku, takže musíte použít jinou metodu. Pokud máte zakřivenou cestu a textové p

  • Jak publikovat PDF Online 

    Publikování souboru ve formátu Portable Document Format (PDF) může ostatním poskytnout způsob, jak stáhnout životopis nebo portfolio, přečíst si eKnihu nebo najít podrobné pokyny pro produkt, který prodáváte. Kromě hostování PDF na svých vlastních webových stránkách můžete publikovat soubory PDF onl

  • Jak převést FS na RAL

    RAL je systém barevného prostoru, který používá řadu čísel a písmen, které odpovídají různým sbírkám barev, pomocí RAL před číslem označujícím barvu RAL. FS je podobný systém, kde používáte FS před číslem odpovídajícím barvě. K dispozici jsou grafy, které dávají aproximaci barev barev mezi oběma sys

Internetové znalosti © http://cs.whycomputer.com