whycomputer.com >> Internetové znalosti >  >> Software

Jak změnit čas na Toshiba Phone System

Společnost Toshiba je elektronická společnost se sídlem v Tokiu v Japonsku. Společnost vyrábí elektroniku, včetně televizorů, stereosystémů a kancelářských telefonních systémů. Pokud máte v kanceláři nainstalovaný telefonní systém Toshiba, můžete snadno nastavit nastavení času pro celou síť z jednoho z mikrotelefonů. Tento postup je užitečný během letního času nebo v případě, že systémový čas není správný.

Změňte čas v telefonním systému Toshiba CTX 100

Stiskněte klávesu "Hold"

Vytočit "

#

# 1_2_3 *" (bez uvozovek.) Displej se změní na "Password =".

Vytočte čtyřmístné číslo systémového hesla. Výchozí hodnota je "0000". Po dokončení stiskněte znovu tlačítko "Hold"; na displeji se zobrazí "Prog =".

Vytočte "902" a znovu stiskněte "Hold". Na displeji se zobrazí "Select Param."

Stiskněte tlačítko "Line 1" nad tlačítkem "Intercom".

Zadejte čas ve formátu HH /MM /SS pomocí 24 -hour nebo vojenský formát času. Například 2:02:14 p.m. bude zadáno jako "140214." Informace o převodu 12hodinového formátu času na 24hodinový formát času naleznete v tématu Zdroje pro nápovědu. Po dokončení stiskněte dvakrát tlačítko "Hold".

Zvedněte a zavěste přijímač. Nový čas bude potvrzen.

Změňte čas na telefonním systému Toshiba Strata DK

Přejděte na hlavní nebo ovládací sluchátko pro telefonní systém. Obvykle se jedná o příponu 10 nebo 200.

Stiskněte klávesu "Intercom" a poté volte "#" následované "652" (bez uvozovek). V některých systémech nemusí být "#" nutné. Nepřijímejte přijímač.

Zadejte čas ve formátu HH /MM /SS, použijte 24hodinový nebo vojenský formát času. Například 2:02:14 p.m. bude zadáno jako "140214." Informace o převodu 12hodinového formátu času na 24hodinový formát času naleznete v tématu Zdroje pro nápovědu. Po dokončení stiskněte tlačítko "Redial" a potvrďte nové nastavení času.

Změna času na telefonním systému Toshiba DK 280

Stiskněte tlačítko "Intercom" na recepci

Volba "#" následovaná "652" na mikrotelefonu (bez uvozovek).

Zadejte čas ve formátu HH /MM /SS. 24-hodinový nebo vojenský formát času. Například 2:02:14 p.m. bude zadáno jako "140214." Informace o převodu 12hodinového formátu času na 24hodinový formát času naleznete v tématu Zdroje pro nápovědu. Po dokončení stiskněte tlačítko „Redial“ nebo „#“.

Stisknutím tlačítka „Speaker“ potvrďte nový čas.

Změňte čas v telefonním systému Toshiba v oblasti vnímání telefonu

Stiskněte tlačítko "DIS TOD" na hlavním sluchátku.

Pomocí klávesnice zadejte datum ve formátu DD /MM /YY.

Stiskněte tlačítko "DIS TOD"

Zadejte čas ve formátu HH /MM /SS, použijte 24hodinový nebo vojenský formát času. Například 2:02:14 p.m. bude zadáno jako "140214." Informace o převodu 12hodinového formátu času na 24hodinový formát času naleznete v tématu Zdroje pro nápovědu. Po dokončení stiskněte tlačítko "DIS TOD" pro potvrzení nového času
URL:http://cs.whycomputer.com/Software/100119580.html

Software
  • Jak nainstalovat desktop na Ubuntu Server

    Operační systém Ubuntu Linux je k dispozici buď s desktopovým prostředím nebo bez něj. Verze s desktopovým prostředím je určena pro osobní použití a obsahuje software pro zpracování textu, e-mail a grafický editor. Verze bez desktopového prostředí se nazývá Ubuntu Server. Verze serveru není dodávána

  • Jak poskytnout přístup kalendáře v aplikaci Outlook 

    Sdílení kalendáře aplikace Outlook s ostatními uživateli ve vašem týmu, asistentem nebo manažerem může každému usnadnit sledování plánů a schůzek. Pokud používáte aplikaci Microsoft Outlook na serveru Microsoft Exchange Server, můžete udělit přístup ke kalendáři aplikace Outlook ostatním uživatelům

  • Můj Printmaster Wont Install 

    Software Printmaster pomáhá navrhovat grafiky a šablony pro různé projekty. Existuje mnoho verzí programu Printmaster, protože v průběhu let prošly zásadními aktualizacemi. Pokud používáte starší verzi, můžete při pokusu o instalaci na novější operační systémy Windows narazit na problémy. K instalac

Internetové znalosti © http://cs.whycomputer.com