whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Hardware

Typy dopravních pásů

Vynález dopravních pásů znamenal revoluci ve výrobním procesu pro mnoho průmyslových odvětví po celém světě. Základní provedení tohoto běžného výrobního zařízení se skládá z pryžového pásu napnutého mezi dvěma válcovými válci na obou koncích. Dopravní pásy umožňují továrnám přesouvat díly, zařízení, materiály a výrobky z jednoho místa na druhé, což snižuje náklady na pracovní sílu a šetří čas. Dopravní pásy se v každodenním životě vyskytují v mnoha formách. Od jednoduchého typu, který je vidět na pokladně obchodu s potravinami, až po masivní dopravní pásy, které se táhnou napříč výrobním závodem, pomáhají dopravní pásy usnadnit život.

Historie

První použití dopravních pásů sahá až do roku 1795, kdy na krátkou vzdálenost přesunuli velké množství obilí. První dopravní pásy se skládaly z kůže, plátna nebo gumy pohybující se po rovném dřevěném podkladu. V časných 1900s, dopravní pásy používané k vykládce železniční auta by brzy se objevily v továrnách. V roce 1908 obdržel válečkový dopravník patent. 1919, poháněl a volné dopravní pásy by viděly široké použití v automobilových montážních závodech. V dnešní době se v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě nacházejí různé typy dopravních pásů.

Základní dopravní pás

Základní dopravní pás se skládá z dlouhého spojitého pásu z silný materiál. Včasní výrobci přesunuli výrobky a materiály s těmito jednoduchými dopravními pásy na montážní linky. První dopravníkové pásy byly nepraktické a hlučné, rychle se opotřebovávaly a zůstaly pevné na jednom místě. Základní dopravní pásy dnes využívají přesných ložisek, vnitřně poháněných dopravních válečků a motorizovaných kladek. Všechny tyto technické inovace snižují hlučnost a nákladnou údržbu a zároveň zvyšují produktivitu a efektivitu.

Pásový sendvičový pás

Pásový pásový dopravník hadů vyvinutý v roce 1979 používá dva samostatné dopravníky řemeny proti sobě. Tyto oddělené pásy "sendvič" dopravovaného materiálu. To umožňuje, aby se materiál pohyboval téměř v libovolném směru. Tato jedinečná konstrukce umožňuje, aby tyto typy pásových dopravníků jemně, ale pevně nesly výrobky nebo materiály do strmých, i vertikálních svahů. Typicky se používá k přemísťování velkého množství sypkých materiálů, jako je obilí, hornina, kamenivo nebo uhlí, pásy z sendvičových hadů se vyskytují většinou při těžbě nebo frézování.

Dlouhé řemeny

Mechanické a technologické pokroky provedené na dopravníkových pásech v průběhu minulého století umožňují inženýrům natáhnout své použití na zdánlivě neuvěřitelné limity. Jeden příklad, 100 km dlouhý pásový dopravník se používá k přepravě materiálu z velkého fosfátového dolu Bou Craa v poušti Západní Sahara do přístavu El-Aaiun. Letiště používá dlouhý pásový dopravní systém k přesunu zavazadel mezi lety a letištními terminály. Dlouhé pásové dopravníky také nesou dopisy a balíčky v některých z větších třídicích zařízení
URL:https://cs.whycomputer.com/Hardware/100119605.html

Hardware
  • Typy externí paměti

    Externí paměť může znamenat mnoho věcí, ale to, co si většina lidí myslí, je přenosné úložiště. Přenosné úložiště se může pohybovat od přenosné jednotky flash, pevného disku nebo paměťové karty, která se používá v zařízení, jako je například fotoaparát. Použití externí paměti je dobrým způsobem, jak

  • Typy televizních kabelů

    Pro vaši televizi a zábavu je k dispozici pět různých typů kabelů, z nichž každý má různé kvality a typy signálů. Kabely pro komponentní video Kabely pro komponentní video Přenos video signálů s vysokým rozlišením rozdělením signálů do tří různých částí. Kompozitní kabel Tyto kabely jsou běžn

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com