whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Síť

Výhody a nevýhody optických kabelů

Optické kabely pro vysokorychlostní připojení k internetu, telefonu a kabelům jsou technologie s mnoha výhodami a omezenými nevýhodami. Optické kabely přenášejí data přes světelné vlny. Jsou vyrobeny ze skleněných nebo plastových vláken v jádru kabelu, obklopených vrstvou „obložení“ (navrženou tak, aby odrážela světlo zpět směrem k jádru), a „ochranným povlakem“, který chrání vlákna před vlhkostí a jiným poškozením.

Výhoda

Přenos dat z optických vláken je neuvěřitelně rychlý.

Výhoda

Kabely s optickými vlákny jsou není citlivý na rušení RF (radiofrekvenční), což může být velkým problémem pro uživatele typických koaxiálních kabeláží.

Advantage

Kabely s optickými vlákny mohou přenášet data výjimečně dlouhé vzdálenosti bez velké ztráty dat.

Nevýhoda

Často jsou kabely s optickými vlákny často dražší než dvojnásobek nákladů na běžné širokopásmové připojení.

Nevýhody

Připojení optických vláken není k dispozici v mnoha oblastech.

Zábavná fakta

Mnoho herních systémů a komponent domácího kina nyní také přechází informace přes optické kabely
URL:https://cs.whycomputer.com/Network/100119153.html

Síť
  • Jak nainstalovat Fiber Optic Domácí Síť

    Jak nainstalovat Fiber Optic Domácí Síť. Pokud zvolíte pro připojení k internetu optické vlákno, budete ho muset nainstalovat do domácí sítě počítače. Zástupce společnosti přivede optický kabel do vašeho domova a poté můžete nainstalovat síť buď drátově, nebo bezdrátově. Krok 1 Vyberte vláknovou

  • Jaké jsou různé typy kabelů s optickými vlákny?

    Vláknově optický kabel a technologie přenosu dat z optických vláken způsobily revoluci v přenosu dat na konci 20. století. Kódováním dat jako pulsů světla, spíše než pulsů elektřiny, hustota dat na optických kabelech daleko přesáhla jejich měděné protějšky. Data jsou zasílána doslova při optických k

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com