whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Média

Klady a zápory kioskových strojů

Kiosky v nákupních centrech, zábavních parcích a dokonce i v obchodech s potravinami slouží jako počítačové terminály s přístupem na internet, fotografické kabiny, pulty na mince a automaty na pronájem filmů. Na pozitivní straně této knihy poskytují tyto samoobslužné stroje pohodlí pro zákazníky a nabízejí ziskovost prodejcům. Spolu s jejich výhodami však tyto samostatné zdroje produktů a služeb mají také nevýhody.

Počáteční náklady

Kiosky nesou cenu předem. Podniky, které do nich investují, musí najít ekonomická a nákladově efektivní místa, aby je mohli umístit. Chcete-li vytvořit design kiosku od nuly, musí společnost najmout konzultanty, kteří navrhnou a vyrobí instalaci a naprogramují software, který ji spouští. Návrh musí předvídat použití a zneužití jeho určené funkce a umístění uvnitř nebo vně.

Údržba

Údržba kiosku může jíst do zisků obsluhy. Zneužívání zákazníků a akty vandalismu mohou vést k nákladným opravám. Pokud se tyto samostatné jednotky nesledují pomocí vestavěných bezpečnostních kamer, může být obtížné zhodnotit a připsat odpovědnost za škody.

Zákaznická podpora

Zákazníci, jejichž transakce kiosku selhání nemůže požádat prodejce nebo technika o pomoc na místě pomocí samoobslužného zařízení. Zaúčtování čísla zákaznického servisu na stroji poskytuje způsob registrace stížnosti nebo žádosti o vrácení peněz, ale pokud kiosek nedokáže zdokumentovat své vlastní závady, mohou se zákazníci pokusit uplatnit falešné náhrady. Pokud kiosek vypadne z provozu, jeho zisk se zastaví, dokud nedostane pozornost.

Režijní náklady

Kiosky mohou poskytovat nepřetržitý přístup ke službám a produktům bez nákladů na úhradu lidské obsluhy. Tyto stroje, umístěné v oblastech s 24hodinovým přístupem, mohou uspokojit nákupní impulsy v hodinách, které by nezajistily rentabilitu pro podnikání.

Řízení zákazníků

Maloobchodníci, kteří realizovali kiosky, měli podle Zebra Technologies nárůst spokojenosti zákazníků v průměru o 58 procent. Tato míra spokojenosti odráží autonomní kontrolu, kterou mohou zákazníci uplatnit při nákupu na samoobslužném stroji. Kiosky rozšiřují dosah firmy na širší zákaznickou základnu bez nákladů na provoz personálně obsazených míst.

Flexibilita reklamy

Kiosky nejen prodávají produkty a služby, které vydávají fungují také jako reklamní média pro další relevantní produkty a služby. Signage na stroji může ukazovat na další možnosti, včetně online služeb dostupných z QR kódu. Kiosek s lístky na filmy může přehrávat náhledy na další filmy, aby tak povzbudil zákazníky k pronajmutí dalšího titulu, nebo k distribuci kupónů typu „buy one, get one free“, aby podpořil návratnost.
URL:https://cs.whycomputer.com/Media/100119578.html

Média
  • Výhody a nevýhody služby Digital Phone Service

    Digitální telefonní služby mohou být velkým komfortem. Usnadňují správu telefonních služeb, když jste mimo domov a umožňují kontaktovat se kdekoli, kde máte počítač a internetový signál. Existují také nevýhody; Vaše schopnost komunikovat pomocí digitální telefonní služby není tak spolehlivá jako u t

  • Klady a zápory telefonu Jitterbug

    Máte mnoho různých telefonů a nosičů, z nichž si můžete vybrat, když hledáte mobilní telefon. Ti, kteří nejsou příliš obeznámeni s technologií mobilních telefonů, a proto nepotřebují na svých telefonech fantastické funkce, jako je například fotoaparát, mohou být přitahováni jednoduchým designem tele

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com