whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Tiskárna

Odstraňování problémů TSP100

TSP 100 je tiskárna s přímým tepelným tiskem vyrobeným společností Star Micronics, která poskytuje vylepšení čárového kódu a funkce náhledu příjmu. Uživatelé mohou vytvářet přizpůsobené účtenky s vložením loga a kupónu a všechna nastavení mohou být uložena v počítači. Nevyžaduje žádnou konfiguraci hardwaru a může pracovat s vertikálním nebo nástěnným nastavením. Odstraňování problémů s jednotkou je poměrně jednoduché a většina chybových kódů může být vyřešena několika krátkými kroky.

Otevřete kryt tiskárny pomocí páčky krytu.

Jemně zatáhněte za papír uvíznutý uvnitř tiskárny, dokud není zcela vyjmut z jednotky.

Zapněte tiskárnu a pokračujte v tisku.

Uzamknutý řezač

Vypněte tiskárnu.

Odpojte kryt, který je umístěn na přední straně tiskárny, aby byla viditelná automatická řezačka.

Jemně zatáhněte za papír uvíznutý uvnitř tiskárny a zcela jej vyjměte z jednotky.

Znovu nainstalujte roli papíru a vraťte kryt zpět na jednotku.

Zapněte tiskárnu a pokračujte v tisku.

Nedostatek papíru

Vypněte tiskárnu.

Pomocí páčky otevřete kryt tiskárny. na určeném místě, přičemž si všiml umístění role papíru. Veďte konec papíru směrem k přední části jednotky.

Zavřete kryt tiskárny a zapněte tiskárnu. Řezačka bude opět fungovat a jednotka je připravena k tisku.

Chyba řezání papíru

Vypněte tiskárnu.

Jemně zatáhněte za papír

Umístěte řezač papíru do výchozí polohy.

Zapněte tiskárnu a pokračujte v tisku. > Tipy

Pokud se tiskárna nebude používat pravidelně, měla by zůstat odpojena od elektrické zásuvky. Nedotýkejte se papíru během tisku, protože by mohlo dojít k uvíznutí jednotky.

Varování

Před připojením nebo odpojením napájecího adaptéru by měl být odpojen napájecí zdroj, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem nebo poškození tiskárny nebo některého z připojených zařízení. Pokud není kryt správně zajištěn, jednotka nebude správně fungovat
URL:https://cs.whycomputer.com/Printer/100119546.html

Tiskárna
  • Jak vkládat papír do tiskárny HP Officejet All-in-One

    Tiskárny HP Officejet řady all-in-one jsou určeny pro tisk na různé typy a velikosti papíru. Zásobník papíru na přístroji Officejet může obsahovat papír formátu Letter, Legal a A-4. Papír, který není řádně uložen nebo je vystaven extrémním změnám vlhkosti nebo teploty, se však může na okrajích zkrou

  • Řešení potíží se zařízením HP Photosmart C4280

    Tiskárna HP Photosmart C4280 je tiskárna typu vše v jednom. To v podstatě znamená, že provádí jak běžné tiskové úlohy, tak tiskové úlohy. Má také vestavěný skener a kopírku. Jako každý jiný elektronický přístroj může být zařízení HP Photosmart C4280 náchylné k technickým problémům. K řešení některýc

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com