whycomputer.com >> Počítačová školení >  >> Software

Jak vypočítat Covariance v aplikaci Excel 2007

Aplikace Excel 2007 obsahuje mnoho funkcí, které můžete použít k výpočtu statistických vlastností polí dat. Jedním takovým statistickým měřítkem je kovariance, míra míry, do které se dvě proměnné mění jednotně; dvě proměnné, které jsou na sobě vysoce závislé, mají vysokou kovarianci, zatímco dvě proměnné, které jsou nezávislé, mají kovarianci nuly. Pomocí funkce COVAR aplikace Excel můžete vypočítat kovarianci dvojice proměnných, které mají stejný počet datových bodů.

Spusťte aplikaci Microsoft Excel 2007 a otevřete sešit obsahující data.

Určete adresy adres pro dvě pole. Pokud jsou například pole obsažena v prvních 10 sloupcích řádků A a B, pak adresy buněk pro tato pole jsou A1: A10 a B1: B10.

Klikněte na prázdnou buňku, kterou chcete slouží k zobrazení kovariancí mezi datovými poli.

Do buňky zadejte následující:

= COVAR (A1: A10, B1: B10)

Nahradit buňku adresy pro vaše dvě pole dat namísto ukázkových adres v příkladu.

Stiskněte klávesu "Enter". Buňka zobrazuje kovarianci mezi oběma datovými poli
URL:https://cs.whycomputer.com/Software/100112831.html

Software
  • Jak shrnout data v aplikaci Excel

    Existuje několik způsobů, jak provést jeden úkol v aplikaci Microsoft Excel. Níže jsou uvedeny tři různé způsoby, jak snadno a rychle shrnout data v tabulce. Předpokládejme, že máte datovou sadu Zákazník, Datum, OldSales, NewSales a Celkem v řádku 1. Tyto kroky ukazují, jak získat součty podle zákaz

  • Jak používat Excel v Economics

    Excel, tabulkový program, který je součástí populárního softwarového balíku Microsoft Office, je oblíbeným nástrojem pro správu, analýzu a vykazování ekonomických dat. Díky svým uživatelsky přívětivým funkcím, včetně grafů průvodce a kapacity pro analýzu dat, Excel je populární médium v ​​mnoha Zása

Počítačová školení © https://cs.whycomputer.com